Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której zasadnicze warunki są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 zł winna być stwierdzona pismem.


Niezależnie od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje pewną sumę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy rzędu kilkudziesięciu tys. pln) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę oddać wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba zadłużona nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie dostępną.