Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W obecnych czasach wysoce wzrosła cena informacji. Ta osoba, która to wie więcej i zdoła zrobić pożytek z tej wiedzy jest nadzwyczaj poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym polskim rynku pracy. Posiadana wiedza może być nam także w dużym stopniu przydatna w prywatnym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla wielu osób może okazać się szokiem informacja, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przekazany nie tylko poprzez bank ale również poprzez osobę prywatną.

Ogólnie jesteśmy w stanie wyróżnić 2 rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku potocznym przyjęły się obydwie nazwy). Są między nimi ustalone różnice, które to posiadam nadzieję niniejszy paragraf uwydatni. Bank jako organizacja finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na kupienie domu, wykupienie mieszkania itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób wyznaczony w umowie kredytowej. Bank pragnąc zabezpieczyć spłatę udzielonego kredytu wyznacza wymóg polegający na dokonaniu zapisu w dziale IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili gdy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w stosunkowo krótkim czasie spełnić swe roszczenia poprzez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.


Kredyt pod zastaw mieszkania to również pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym przypadku pieniądze są udzielane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei zatwierdzana kancelarii notarialnej. Na dodatek pożyczkodawca może się zabezpieczyć poprzez wpis w dziale IV KW - hipoteka lub dziale II KW- własność.