Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych

http://gqrwendolhyn.blog.wox.cc/entry12.html
Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której podstawowe zasady są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 złotych koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dodać kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które to odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy. Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje pewną sumę pieniędzy (zazwyczaj są to sumy mniej więcej kilkunastu tysięcy złotych) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę spłacić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób jedynie możliwą do uzyskania.