Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której to główne warunki są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to suma przekracza 500 zł koniecznie musi być zatwierdzona pismem.
pozyczki prywatne
Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć kolejne warunki. Z reguły są to odsetki, które to odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy. http://podzastaw.org

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną kwotę gotówki (w większości wypadków są to kwoty mniej więcej kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę oddać wraz z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie możliwą do uzyskania.