Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W tej chwili w naszym własnym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie wysokim pułapie (w tej chwili jest to około 12 procent). Niełatwo polemizować o wiarygodności danych mimo to wolno nam przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie jednostek nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, że z jednej strony nie mają dochodów a z 2-iej nie mogą zaciągnąć żadnego kredytu mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług pieniężnych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
Widok na stronę wydawcy
Będzie to z pewnością świetna informacja dla każdej osoby, która nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nieprzewidziane wydatki np. konieczność naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny wariant kredytu a któregoż dostanie łączy się z zespołem wymogów które to należy spełnić. W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że tego rodzaju kredyt to standardowe zobowiązanie prezentowane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o przychodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy sumę 2 tys. pln zarobku na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.